SHC Haltéro Haguenau

Championnat départemental

Championnat départemental

Photo Athlètes et Coachs